Komornik s?dowy � obszar dzia?ania

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika z terenu ca?ej Polski. Wyj?tek od tej regu?y stanowi? sprawy o egzekucj? nieruchomo?ci, wtedy nale?y wybra? komornika ze swojego rewiru. Komornik s?dowy Arkadiusz Maj obs?uguje wierzycieli na terenie nast?puj?cych miejscowo?ci:

 • Bielsko-Bia?a 43-300
 • Szczyrk 43-370
 • Buczkowice 43-374
 • Wilkowice 43-365
 • Bystra 43-360
 • Meszna 43-365
 • Rybarzowice 43-378
 • Jaworze 43-384
 • Biery 43-385
 • Bielowicko 43-385
 • Dankowice 32-631
 • Grodziec ?l?ski 43-385
 • Hecznarowice 43-330
 • I?ownica 43-385
 • Jasienica 43-385
 • Kozy 43-340
 • Kozy Zagroda 43-340
 • Landek 43-385
 • ?azy 43-385
 • Mi?dzyrzecze G�rne 43-392
 • Mi?dzyrzecze Dolne 43-392
 • Pisarzowice 32-632
 • Roztropice 43-385
 • Rudzica 43-394
 • Stara Wie? 43-330
 • ?wi?tosz�wka 43-386
 • Wieszcz?ta 43-385
 • Wilamowice 43-330
 • Zasole Biela?skie 43-330
 • Maza?cowice 43-391
 • Godziszka 43-376
 • Kalna 43-376