• Data licytacji:
    2018-02-05 9:00
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 10

Sygn. akt Km 2868/12    *6017122800404*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 5 lutego 2018 roku

o godzinie 9:00

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału o wielkości 4/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 361/31, na parterze, składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, oraz piwnicy o pow. 2,97 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 52,77 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 5277/224547 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki o nr 1239/43, oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00073603/6.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 102.500 zł. Wartość udziału dłużnika to 68.333,34 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj.: 51.250,01 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 6.833,33 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.