Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Bielsku-Białej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała

Telefon:

(033) 499-78-00

Fax:

(033) 499-78-01