• Data licytacji:
    2018-01-17 8:30
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 9

W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 1411/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 17 stycznia 2018 roku

o godzinie 8:30

w sali nr  9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:
D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1803/1 i powierzchni 0.0899 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115 m2 o konstrukcji szkieletowej, nie podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem z dachem dwuspadowym krytym blacho dachówką oraz wolnostojącym budynkiem garażu o powierzchni zabudowy ok 40 m2, położonej w Rybarzowicach przy ul. Bielskiej 15B oraz udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1803/4 o powierzchni 0.0192 ha stanowiącej drogę do działki 1803/1.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgi wieczyste nr BB1B/00086453/3 oraz BB1B/00086454/0.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:
BB1B/00086453/3 - 386.500,00 zł
BB1B/00086454/0 - udział dłużnika 1/2 - 4.000,00 zł
Razem: 390.500,00 zł

Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj.: BB1B/00086453/3 - 257.666,67 zł
BB1B/00086454/0 - udział dłużnika 1/2 - 2.666,67 zł - razem 260.333,34 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 39.050,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.