• Data licytacji:
    2018-01-17 10:00
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 10

Sygn. akt Km 450/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 17 stycznia 2018 roku

o godzinie 10:00

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 147,1 m2 położonego w Bielsku-Białej, przy ul.  Romanowicza 25/2, na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym. Lokal składa się z odrębnej klatki schodowej, recepcji, poczekalni, kuchni, dwóch WC, łazienki, pięciu pomieszczeń biurowych, dwóch przedsionków i korytarza. Z prawem własności lokalu związany jest udział 256/1000 w nieruchomości wspólnej objętej Kw nr BBB/00096867/1.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00121307/3.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 479.500,00 zł netto (589.785,00 brutto).

Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.:  442.338,75 zł brutto.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 58.978,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.